Agencja Marketingowa Green House zainicjowała i zorganizowała uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Międzyzdroje a słoweńską Gminą Izola.

Dzięki inicjatywie agencji Green House współpraca obu gmin trwa od 2011 roku. Po kilku latach wymiany doświadczeń, organizacji wspólnych konferencji, a także wydarzeń kulturalnych nadszedł jednak czas na zacieśnienie tej współpracy. Dlatego też agencja Green House zainicjowała i zorganizowała uroczystość oficjalnego podpisania porozumienia oraz poszerzenia jego zakresu.

Nowy dokument parafowano 27 i 28 marca podczas Forum Ekonomicznego w Lublanie w obecności Andrzeja Dudy, prezydenta RP. Gminę Międzyzdroje reprezentował Leszek Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów, a Gminę Izola – Igor Kolenc, burmistrz Izoli.

Nowy zakres współpracy między obu miastami zakłada:

  • rozwijanie współpracy w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, ekologii, kultury i sportu;

  • współpracę w zakresie ubiegania się o Fundusze Europejskie dedykowane współpracy regionów;

  • podejmowanie wspólnych działań na rzecz współpracy z placówkami oświatowymi, instytutami zdrowia, kultury, spraw społecznych i stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu;

  • wymianę doświadczeń (dobrych praktyk);

  • promocję turystyczną, kulturalną i sportową;

  • profilaktykę zdrowotną;

  • koordynację i organizację wspólnych przedsięwzięć służących podnoszeniu świadomości ekologicznej, kulturalnej i sportowej społeczeństw Polski i Słowenii.

Zarówno Międzyzdroje, jak i Izola to dwie nadmorskie gminy z silnie rozwiniętą branżą usług turystycznych. Międzyzdroje to jedna z najpiękniejszych miejscowości polskiego wybrzeża. Położona na największej polskiej wyspie Wolin, w północno-zachodniej części województwa zachodnio-pomorskiego. Natomiast Izola, to stare, śródziemnomorskie miasto, które leży na południowo-zachodnim wybrzeżu Zatoki Triesteńskiej.