W ostatnich tygodniach na zlecenie Instytutu Libertatis mieliśmy zaszczyt współorganizować II Konferencję „Polska przyszłości”.

Była to kontynuacja udanej formy wydarzenia z udziałem wiceministrów bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację projektów w wybranych ministerstwach. Celem konferencji „Polska przyszłości” jest prezentacja kluczowych projektów, jakie są obecnie prowadzone w ministerstwach oraz dyskusja nad ich udziałem w budowie podmiotowego społeczeństwa.

Tym razem konferencja odbyła się w Warszawie w hotelu Novotel Warszawa Centrum w dniu 11 czerwca 2019 r. Różnorodna tematyka poszczególnych paneli dotykała spraw takich jak: konkurencyjność kinematografii, reprywatyzacja, wydatki państwa, cyberbezpieczeństwo czy relacje cyfrowe państwo-obywatel. Oprócz przedstawicieli rządu prezentujących bieżące projekty poszczególnych ministerstw, gościliśmy wybitnych ekspertów poszczególnych dziedzin, przedstawicieli mediów, nauki, sztuki, a także korporacji.

Nasza agencja odpowiadała za organizację miejsca konferencji, cateringu, a także przygotowania projektów i druku materiałów konferencyjnych. Czuwaliśmy też nad prawidłowym przebiegiem realizacji poszczególnych usług na miejscu wydarzenia.