Badania marketingowe

Badania marketingowe

Badania marketingowe to działania obejmujące gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się Klientów, a także o taktyce i strategii marketingowej oraz rezultatach ich stosowania. Badania marketingowe dostarczają danych, które po szczegółowej analizie i interpretacji dają odpowiedzi na pytanie, jakie są potrzeby Klientów i czy można je zaspokoić w sposób godzący satysfakcję nabywcy z interesem firmy.

Realizacja badań marketingowych daje m.in. następujące korzyści:

• poznanie znajomości, świadomości i wizerunku marki;
• możliwość scharakteryzowania grupy docelowej;
• identyfikację potrzeb konsumentów;
• przewidywanie popytu

Prowadzimy również badania użyteczności stron internetowych (UX - User experience)