Analizy i strategie

Analiza specyfiki branży Klienta

Przygotowujemy kompleksowe analizy rynkowe, które pomagają przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć, w jakim otoczeniu funkcjonują, jakie czynniki kształtują zmiany w tym otoczeniu, jakie są perspektywy rozwoju danej branży, prawdopodobne strategie funkcjonowania konkurentów i zachowania Klientów. Pozycja doradcy daje możliwość “zewnętrznego”, niezależnego spojrzenia. Do przygotowania analiz i prognoz wykorzystujemy ekspertów gospodarczych i branżowych.

Analiza relacji z Klientami

Klienci są najwyższą wartością dla firmy. Budowanie trwałych relacji z nimi to dbałość o kanały, którymi płynie do firmy energia. Oferowane przez nas badania pozwolą odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

• Czy Klienci są zadowoleni?
• Co wpływa na ich satysfakcję?
• Co zrobić, żeby ich zatrzymać?
• W których Klientów warto inwestować?
Odpowiedzi na te pytania pozwolą na budowanie polityki jakości produktu, wzrost wyników finansowych oraz rozwój kompetencji pracowników obsługi klienta.

Audyt marketingowy

Dla usystematyzowania podejmowanych działań, istniejącej wiedzy rynkowej oraz roli działu marketingu w firmach niezbędny jest audyt marketingowy. Audyt ten jest przeglądem istniejącej organizacji i sposobu realizacji funkcji marketingowej firmy. Jego celem jest ocena m.in. misji, strategii marketingowej oraz efektywności jej realizacji. Dzięki audytowi można zidentyfikować trudności i szanse rozwojowe.

Strategie i plany marketingowe

Oferujemy opracowanie planów marketingowych będących nieodzownym elementem formułowania strategii działania przedsiębiorstwa. Sformułujemy także wnioski strategiczne w oparciu o dogłębną analizę zasobów przedsiębiorstwa (analiza SWOT), analizę konkurencji oraz wyniki badań rynkowych.

Realizacja strategii

Właściwie prowadzona realizacja strategii marketingowej zapewni większą rozpoznawalność na rynku oraz zwiększy świadomość a także wartość marki wśród Klientów, której silna pozycja zapewnia przewagę nad konkurencją. Po zdiagnozowaniu wszystkich czynników mających wpływ na obecne i przyszłe szanse firmy dobierzemy odpowiednie rozwiązania i pomożemy wprowadzić je w życie. Czyli powiemy nie tylko, co zrobić, ale jak to zrobić. Ponieważ naszą misją jest używanie nowoczesnych metod pracy oraz skutecznych rozwiązań i narzędzi, gwarantujemy, że nasze działania będą owocne. Dzięki nim można się dowiedzieć m.in.

• jakie wybrać kanały komunikacji z Klientem
• jakie nakłady zainwestować w komunikację
• jak sprawdzić skuteczność tej komunikacji